O nas

Można śmiało powiedzieć, że powstanie Archiwum Uczelni wiąże się integralnie z datą powstania Akademii Medycznej w Warszawie. W latach od 1950 do 1952 spuścizna po Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego jak i akta bieżące były rozproszone, to znaczy przechowywane w komórkach organizacyjnych Akademii.

Od 1952 roku na poddaszu budynku przy ul. Filtrowej 30 tworzyły się zręby naszej samodzielności. W kilka lat dzięki zbiorowemu wysiłkowi udało się zgromadzić i oddzielić dokumentację historyczną od bieżącej. W strukturze organizacyjnej, do 1971 roku stanowiliśmy Sekcję Archiwum w ramach Działu Administracyjno-Gospodarczego, szczycąc się posiadaniem własnego kierownika.
 
W 1971 roku, nie mogąc pomieścić się z zasobami pod dotychczasowym adresem, przenieśliśmy się na ul. Twardą 6, ciągle przejmując nowe nabytki aktowe.
 
Na szczęście zmiana naszej siedziby zbiegła się w czasie ze zmianami organizacyjnymi. W nowym regulaminie organizacyjnym znaleźliśmy się w pionie podporządkowanym Zakładowi Historii Medycyny, nie tracąc przy tym prawa do własnej reprezentacji kierowniczej.
 
Taki stan rzeczy utrzymał się do połowy 1982 roku. Wtedy ponownie znaleźliśmy się w Dziale Gospodarczym, z którym losy związały nas na dalsze niemal ćwierćwiecze. W międzyczasie udało się nam aż dwukrotnie przeprowadzić, od 1992 roku znajdując schronienie przy ul. Żwirki i Wigury 81, a od 2000 roku w dotychczasowej siedzibie przy ul. Pawińskiego 3.
 
W 2006 roku nasza przygoda z Działem Gospodarczym dobiegła końca. Przez ponad rok związaliśmy się z Biurem Organizacyjno-Prawnym. W tym czasie przywrócono nam godność kierowniczą, tyle, że będąc od roku w pionie z Kancelarią Uczelni, liczymy, że tym razem naszemu Archiwum uda się  "wybić na niepodległość".