Jesteś tutaj

Szkolenie kancelaryjno-archiwalne IV-VI 2009

Moduł 1 - Rejestrowanie i znakowanie pism wychodzących [DOC] [PPT]

Moduł 2 - Sporządzanie i układ pism wychodzących [DOC

Moduł 3 - Wewnętrzny obieg dokumentów w instytucji publicznej [DOC] [ZIP]

Moduł 4 - Postępowanie z aktami spraw zakończonych [DOC]

Moduł 5 - Archiwizowanie i przekazywanie akt do Archiwum [DOC]

Moduł 6 - Porządkowanie akt osobowych studentów i pracowników [PPT] [ZIP]