Jesteś tutaj

Zasób i kierunki współpracy bieżącej

  • Wykaz zespołów (zbiorów) przechowywanych w Archiwum z uwzględnieniem statystyki i podziału topograficznego na magazyny archiwalne  [XLS]
  • Wzory formularzy do zastosowania przy postępowaniu z dokumentacją, której minął czasookres przechowywania - niszczenie (brakowanie) akt [ZIP]
  • Wzory formularzy do zastosowania przy przygotowywaniu oraz przekazywaniu do Archiwum materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej [ZIP]
  • Wzory formularzy do zastosowania przy udostępnianiu akt do komórek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [ZIP]
  • Wzory formularzy do zastosowania przy rejestrowaniu i znakowaniu pism przychodzących oraz wychodzących w kancelariach i sekretariatach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [ZIP]