Jesteś tutaj

Regulacje wewnętrzne

 • Zarządzenie Nr 4/2007 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji Kancelaryjnej" oraz "Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Akademii Medycznej w Warszawie" [PDF]
 • Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [PDF] [RTF]
 • Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - załączniki [ZIP]
 • Instrukcja kancelaryjna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [PDF] [RTF]
 • Instrukcja kancelaryjna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - załączniki [ZIP]
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [PDF] [RTF]
 • Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad składania i archiwizowania prac końcowych na studiach podyplomowych [PDF]
 • Zarządzenie Nr 96/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 13 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Kancelaryjnej" oraz "Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" [PDF]
 • Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) [PDF]
 • Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów papierów firmowych obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym [PDF]
 • Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów papierów firmowych obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - załączniki [ZIP]